Tagrenovering

Tagrenovering Frederikshavn.

fygesne

Et godt vedligeholdt tag, er i det fleste tilfælde lig med et sundt hus.

Taget ser måske umiddalbart godt ud, men der kan være flere dårlige steder, med deraf følgende farlige skader.

Møllens Tømrer har specialiseret sig i Tagtjek:

  • Tagmaterialets umiddelbare tilstand/levetid
  • Samlinger på taget
  • Tagmaterialets befæstigelse
  • Lægters tilstand
  • Skotrenders tæthed og levetid
  • Udluftning
  • Tæthed omkring tagvinduer og taghætter
  • Inddækning omkring skorsten
  • Fuglekoldsers tilstand

+ en række andre punkter som er vigtige for at netop dit hus og tag er sundt og godt at leve i.

Et dårligt tag kan være årsag til omfattende vandskader, med heraf mulighed for råd og svamp. 

Når man renoverer sit tag, bør man samtidig kigge på muligheden for efterisolering - der har måske gennem tiden været en Mår eller andet på loftet, der har gjort at det efterhånden er tiden for energioptimering. Energioptimerting giver idag mulighed for CO2 tilskud.

Ring til Møllens Tømrer for et tagtjek - det betaler sig.